Konferencja ARISS w Łowiczu

[ G A L E R I A ]

Dnia 4-6 października 2013 roku w Łowiczu odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Uczestników i Sympatyków Programu Edukacyjnego ARISS. Jednym z elementów programu konferencji była część dotycząca wypełnienia wniosku o szkolny kontakt z ARISS. W programie konferencji znalazł się opis programu edukacyjnego szkoły z Ostrowa Wielkopolskiego, która przystąpiła do programu ARISS. W czasie trwania konferencji nastąpiło wypuszczenie balonu stratosferycznego  z eksperymentami naszych uczniów w ramach projektu miniSAT. Reprezentantem naszej szkoły na konferencji w Łowiczu był nauczyciel koordynujący projektem w naszej szkole p. Szymon Grygowski


Uczestnicy konferencji w Łowiczu

Szymon Grygowski

Podkategorie