SUPERKOMPUTER w Gimnazjum nr 2

 

Dnia 12 czerwca uczniowie Gimnazjum nr 2 w składzie: Konrad Laskowski, Norbert Saja, Oktawiusz Łatka, Miłosz Kowalczyk i Natan Jeremicz pod opieką p. Szymona Grygowskiego brali udział w prezentacji innowacyjnego projektu pt. "SUPERKOMPUTER". Superkomputer (klaster) to grupa komputerów połączonych w sieci realizujących jedno zadanie rozbijając je na poszczególne komputery.

 

Zadaniem grupy projektowej było stworzenie klastra obliczeniowego zajmującego się obliczeniami numerycznymi, w tym przypadku było to wyznaczenie liczby Pi metodą Monte Carlo. W pierwszym etapie prac uczniowie musieli zainstalować odpowiednie oprogramowanie a następnie je skonfigurować. Drugi etap to konfiguracja sieci komputerowej i zabezpieczeń. Etap trzeci to obliczenia na klastrze, który obejmował 17 komputerów opartych na 2 rdzeniowych procesorach firmy Intel. Etap ostatni to graficzne opracowanie wyników za pomocą arkusza kalkulacyjnego.

 

Wnioski które zostały wysnute na podstawie wyników są następujące, wraz ze wzrostem ilości komputerów w klastrze czas obliczeń maleje wykładniczo. Dzisiejsze superkomputery to nie jeden komputer z jednym silnym procesorem. Dzisiejsze superkomputery to grupy komputerów połączonych ze sobą tak aby zadanie np. problem numeryczny mogło zastać rozbite na poszczególne jednostki i procesory, jednak nie wszystkie obliczenia da się w ten sposób przyspieszyć.

 

opiekun projektu Szymon Grygowski